Os. avto  IVECO  DAILY IV zaboj /kombi
 
  2006     2007     2008     2009     2010     2011  

29L10 V

29L12 V, 29L12 V/P

29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P

35C10, 35S10

35C11 V, 35S11 V

35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P

35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P

35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P

35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P

35C15 V, 35C15 V/P

35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P

35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P

35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,...

40C11 V

40C12 V, 40C14 V/P

40C13 V, 40C13 V/P

40C14 GV, 40C14 GV/P

40C14 V, 40C14 V/P

40C15 V, 40C15 V/P

40C17 V, 40C17 V/P

40C18 V, 40C18 V/P

40C10 V

45C15 V

45C17 V, 45C17 V/P

45C18

50C14 GV, 50C14 GV/P

50C14 V, 50C14 V/P

50C15 V, 50C15 V/P

50C17 V, 50C17 V/P

50C18 V, 50C18 V/P

60C15 V

60C17 V, 60C17 V/P

60C18

65C14 V, 65C14 V/P

65C15

65C18

65C17 V, 65C17 V/P

70C14 V, 70C14 V/P

70C17V, 70C17 V/P