Os. avto  CHEVROLET  BLAZER S10
 
  1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994  

2.8

2.8 AWD

4.3