Os. avto  CHEVROLET  CAMARO (FP_)
 
  1981     1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992  

3.1

5.0

5.0

5.7