Os. avto  CHEVROLET  CAMARO
 
  1970     1971     1972     1973     1974     1975     1976     1977     1978     1979     1980     1981  

5.0