Os. avto  CHEVROLET  S10 pick-up
 
  1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004  

2.2

2.2 4x4

4.3 4x4

4.3

4.3 4x4