Os. avto  SKODA  100
 
  1970     1971     1972     1973     1974     1975     1976     1977  

1.0

1.0