Os. avto  CHEVROLET
 
  1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005  
BLAZER S10   [x]

BLAZER S10 09.1982 - 12.1994

BLAZER S10 10.1993 - 09.2005