Kamion  IRISBUS
 
  1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019  

ACCESS BUS 127 01.2002 -

AGORA 01.2003 -

ARES 01.2002 - 12.2005

ARWAY 01.2005 -

AXER 10.2003 - 01.2007

CITYCLASS 09.2009 -

CITELIS 07.2005 -

CREALIS 04.1998 - 12.2003

CROSSWAY 06.2006 -

DAILY TOURYS 11.2006 -

DOMINO 10.2003 -

EUROMIDI 05.2007 -

EUROPOLIS 09.2009 -

EURORIDER 05.2007 -

EVADYS 10.2003 -

ILIADE 03.2006 -

MAGELYS 08.2008 - 12.2013

MIDIBUS 03.2006 -

MIDIRIDER 05.2007 -

PROWAY 06.2006 -

RECREO 10.2003 - 01.2007