Motorji  KTM
 
2013   [x]
DUKE   [x]

DUKE 01.1996 -