Os. avto  SAAB  95 Station Wagon
 
  1960     1961     1962     1963     1964     1965     1966     1967     1968     1969     1970     1971     1972     1973     1974     1975     1976     1977     1978  

0.8

1.5 V4

1.5 V4

1.5 V4