Os. avto  RENAULT  5 zabojnik/Hatchback (238_)
 
  1972     1973     1974     1975     1976     1977     1978     1979     1980     1981     1982     1983     1984     1985  

0.8 (2381)

1.0 (2382)

1.1