Os. avto  HYUNDAI  PONY
 
  1974     1975     1976     1977     1978     1979     1980     1981     1982     1983     1984     1985  

1.2

1.4