Os. avto  VW  DERBY (86)
 
  1977     1978     1979     1980     1981  

0.9

1.1

1.1

1.3