Os. avto  BARKAS  B 1000 Avtobus (KB)
 
  1976     1977     1978     1979     1980     1981     1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991  

1.0

1.3